söndag 15 januari 2012

Vem är Dietmar Schenk?


12/12 1919

Mitt namn är Dietmar Schenk och jag föddes den 1 mars 1899 i staden Northeim som då var mycket mindre än den är idag. Den ligger ganska så exakt mitt i det vackra Tyskland och är en ganska okänd stad. Northeim är en liten stad, men inte så liten att alla känner alla, man har sina kretsar. Mycket tack vare de politiska uppdelningarna som uppkommit efter den tyska kollapsen och regeringens bildande. Jag har bott här hela mitt liv och egentligen aldrig lämnat denna lilla stad under en längre period. Jag har ända sedan jag var sex år gammal haft ett par kompisar i mitt kvarter mitt i staden som jag alltid har umgåtts med. Min far är en av stadens enda apotekare och heter Wilhelm. Han har ganska hög inkomst och jag och mina två systrar hade en mycket trevlig uppväxt. Min mor, Gerda, har aldrig behövt arbeta och kunnat ge oss en mycket bra uppväxt. Min familj som helhet har jag alltid trivts i och därmed anser jag själv att det är lite underligt att min politiska åsikt är så extrem åt vänster. Detta har varit den enda anlediningen till att mina tidigare vänner har övergivit mig och gått med i en frikår. Men detta ska vi komma tillbaka till senare.

Själv har jag precis avslutat mina högskolestudier och funderar på att bege mig till Berlin nästa termin för vidare studier. Antagligen för att bli läkare. Under en lång tid lyckades jag hålla mig ifrån att delta i kriget på grund av min fars ställning. Men även jag tjänstgjorde vid västfronten de sista, förudmjukande månaderna. Alternativet mot att bege mig till Berlin är att gå med i en Marxistisk rörelse. Det hade jag inte behövt om Sprtacusgruppen lyckats med revolutionen. Tyvärr slogs de ned av den ypperligt korrupta regeringen. Mitt stora livsmål är att bli en duktig läkare i en storstad. Men min dröm är att hjälpa Marxisterna bilda en stark tysk stat.

Min politiska åsikt vet jag inte riktigt var den kommer ifrån. Min far var en övertygad konservativ som till och med var för kejsaren in i den sista. Jag undvek alltid det ämnet i samtal med min far för att jag inte vill ha en konflikt med min stora idol. Men jag har alltid känt att mitt goda leverne är fel när det finns så många som lider i Tyskland. Därför blev jag väldigt entusiatisk när jag läste ”Det Kommunistiska Manifestet” som femtonåring. Jag är redan med i en ungdomsrörelse kallad ”Den Röda Näven”. Min stora entusiasm har gjort att jag blev kontaktad av dess huvudrörelse och skulle därmed jobba med många lokalt kända kommunister.

Mitt val är fortfarande oklart, men det lutar åt medicinstudier i Berlin. Jag ska skriva här frekvent för att dokumentera min tidiga vuxendom ifall jag mot förmodan skulle bli en framträdande person i det tyska samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar