Instruktioner

Löpande info om aktuell skrivuppgift till elever:


Uppgift 6 – minnesruna/intervjun: ska vara skriven och inskickad senast vecka 8

Den sista texten som du ska skriva för Northeimbloggen – som dessutom är frivillig att skriva – är lite annorlunda jämfört med de tidigare. Du kan välja mellan att utforma din sista text antingen som en minnesruna över din rollfigur eller som en intervju gjord med honom/henne på ålderns höst.
Oavsett vilken form du väljer ska du sträva efter att din text innehåller:

- din kunskap om och förståelse av hur nazisterna kunde komma till makten till Tyskland.

- din kunskap om och förståelse av hur nazismen påverkade människor och det tyska samhället.

- din kunskap om och förståelse av varför andra världskriget bröt ut.

- din kunskap om och förståelse av varför det andra världskriget slutade som det gjorde.

- en beskrivning av hur din rollfigur dog eller vad som hände honom/henne efter kriget.

Maila din färdiga text till: northeimdagbok@gmail.com

Uppgift 5 – 1939-1945: ska vara skriven och inskickad senast torsdag 16 februari
Ditt inlägg ska skildra din rollfigur under åren 1939-1945 och skrivas i Jag-form. Du väljer själv hur inlägget ska utformas och när under tidsperioden det ska dateras. Du kan alltså välja mellan att datera inlägget till ett enda tillfälle under perioden 1939-1945  eller som ett flertal tillfällen under perioden likt Johannes Haffner gjorde i sitt inlägg. Det viktiga är dock att texten beskriver hur din rollfigur upplever, känner och tänker kring det som sker runt omkring honom i Northeim och Tyskland.
OBS! I detta inlägg kan du låta din karaktär dö. Om du önskar. Men det är inte ett måste. Du väljer själv. Hur du i sådana fall väljer att lösa det rent skrivmässigt får du fundera över.
Johannes Haffners text är – som vanligt – väldigt lång. Dels för att det rör sig om nedslag vid många tillfällen under en lång tidsperiod och dels för att den ska ge dig extra kunskap om vad som hände under den tiden. Kunskap som du kan använda dig av i ditt skrivande. Du behöver givetvis inte skriva lika långt utan formar din berättelse på det sätt som du vill.
Haffners text innehåller också några länkar till bland annat Youtubeklipp som visar korta filmsnuttar från de händelser som beskrivs i inlägget.
Använd dig också av läroboken, utdelade och skrivna texter samt andra källor som du själv letar fram för att få idéer för din text. Du får hitta på händelser så länge de inte motsäger den faktiska händelseutvecklingen i Tyskland under tidsperioden 1939-1945. Du får också använda dig av övriga rollfigurer och deras skrivna texter, och skriva in dig själv i händelser de beskriver, så länge du gör det på ett respektfullt sätt.
Maila din färdiga text till:
Undvik att skicka texten i filformat som endast Mac-datorer kan öppna. Skicka den helst som ett worddokument med typsnitt ”Times New Roman” och teckenstorlek ”12”. Eller klistra in den direkt i ditt mail.
Om du senare vill ändra eller lägga till något till ditt inlägg, kanske för att du läst något intressant eller användbart i någon annans text eller insett att det du tidigare skrivit inte stämmer, är det bara att maila texten igen i ändrad form så uppdaterar jag ditt inlägg såsom du önskar.


Uppgift 4 – 1934 - 1 sep 1939: inskickad senast (helst) tisdag 7 februari
Ditt inlägg ska skildra din rollfigur under åren 1934 - 1 sep 1939 och skrivas i Jag-form. Du väljer själv hur inlägget ska utformas och när under tidsperioden det ska dateras. Du kan alltså välja mellan att datera inlägget till ett enda tillfälle under perioden 1934 - 1 sep 1939 eller som ett flertal tillfällen under perioden likt Johannes Haffner gjorde i sitt inlägg. Det viktiga är dock att texten beskriver hur din rollfigur upplever, känner och tänker kring det som sker runt omkring honom i Northeim och Tyskland.
Johannes Haffners text är lång. Dels för att det rör sig om nedslag vid många tillfällen under en lång tidsperiod och dels för att den ska ge dig extra kunskap om vad som hände under den tiden. Kunskap som du kan använda dig av i ditt skrivande. Du behöver givetvis inte skriva lika långt utan formar din berättelse på det sätt som du vill.
Haffners text innehåller också några länkar till Youtubeklipp som visar korta filmsnuttar från de händelser som beskrivs i inlägget.
Använd dig också av läroboken, utdelade och skrivna texter samt andra källor som du själv letar fram för att få idéer för din text. Du får hitta på händelser så länge de inte motsäger den faktiska händelseutvecklingen i Tyskland under tidsperioden 1934 - 1 sep 1939. Du får också använda dig av övriga rollfigurer och deras skrivna texter, och skriva in dig själv i händelser de beskriver, så länge du gör det på ett respektfullt sätt.
Maila din färdiga text till:
Undvik att skicka texten i filformat som endast Mac-datorer kan öppna. Skicka den helst som ett worddokument med typsnitt ”Times New Roman” och teckenstorlek ”12”. Eller klistra in den direkt i ditt mail.
Om du senare vill ändra eller lägga till något till ditt inlägg, kanske för att du läst något intressant eller användbart i någon annans text eller insett att det du tidigare skrivit inte stämmer, är det bara att maila texten igen i ändrad form så uppdaterar jag ditt inlägg såsom du önskar på: http://northeimdagbok.blogspot.com/
Till sist vill jag säga att det är fantastiskt roligt att få läsa era texter.
Uppgift 3 – 1924-1933: inskickad senast (helst) söndag 29 januari
Ditt inlägg ska skildra din rollfigur under åren 1924-1933 och skrivas i Jag-form. Du väljer själv hur inlägget ska utformas och när under tidsperioden det ska dateras. Du kan alltså välja mellan att datera inlägget till ett enda tillfälle under perioden 1924-1933 eller som ett flertal tillfällen under perioden likt Johannes Haffner gjorde i sitt inlägg. Det viktiga är dock att texten beskriver hur din rollfigur upplever, känner och tänker kring det som sker runt omkring honom i Northeim och Tyskland.
Johannes Haffners text är lång. Dels för att det rör sig om nedslag vid många tillfällen under en lång tidsperiod och dels för att den ska ge dig extra kunskap om vad som hände under den tiden. Kunskap som du kan använda dig av i ditt skrivande. Du behöver givetvis inte skriva lika långt utan formar din berättelse på det sätt som du vill.
Haffners text innehåller också några länkar till Youtubeklipp som visar korta filmsnuttar från de händelser som beskrivs i inlägget.
Använd dig också av läroboken, utdelade och skrivna texter samt andra källor som du själv letar fram för att få idéer för din text. Du får hitta på händelser så länge de inte motsäger den faktiska händelseutvecklingen i Tyskland under tidsperioden 1924-1933. Du får också använda dig av övriga rollfigurer och deras skrivna texter, och skriva in dig själv i händelser de beskriver, så länge du gör det på ett respektfullt sätt.
Maila din färdiga text till:
Undvik att skicka texten i filformat som endast Mac-datorer kan öppna. Skicka den helst som ett worddokument med typsnitt ”Times New Roman” och teckenstorlek ”12”. Eller klistra in den direkt i ditt mail.
Om du senare vill ändra eller lägga till något till ditt inlägg, kanske för att du läst något intressant eller användbart i någon annans text eller insett att det du tidigare skrivit inte stämmer, är det bara att maila texten igen i ändrad form så uppdaterar jag ditt inlägg såsom du önskar på: http://northeimdagbok.blogspot.com/
Till sist vill jag säga att det är väldigt roligt att få läsa alla era texter


Uppgift 2 – 1919-1923: ska vara skriven och inskickad senast söndag 22 januari

Ditt inlägg ska skildra din rollfigur under åren 1919-1923 och skrivas i Jag-form. Du väljer själv hur inlägget ska utformas och när under tidsperioden det ska dateras. Du kan alltså välja mellan att datera inlägget till ett enda tillfälle under perioden 1919-1923 eller som ett flertal tillfällen under perioden likt Johannes Haffner gjorde i sitt inlägg. Det viktiga är dock att texten beskriver hur din rollfigur upplever, känner och tänker kring det som sker runt omkring honom i Northeim och Tyskland.

Använd dig av lärobok, utdelade och skrivna texter samt andra källor som du själv letar fram för att få idéer för din text. Du får hitta på händelser så länge de inte motsäger den faktiska händelseutvecklingen i Tyskland under tidsperioden 1919-1923. Du får också använda dig av övriga rollfigurer och deras skrivna texter, och skriva in dig själv i händelser de beskriver, så länge du gör det på ett respektfullt sätt.
Maila din färdiga text till:


Undvik att skicka texten i filformat som endast Mac-datorer kan öppna.

Om du senare vill ändra eller lägga till något till ditt inlägg, kanske för att du läst något intressant eller användbart i någon annans text, är det bara att maila igen texten i ändrad form så uppdaterar jag ditt inlägg såsom du önskar.Uppgift 1 – Personbeskrivningen: Ska vara skriven och inskickad senast söndag kväll 15 januari.

Du har nu fått ett namn på din rollfigur. Din första skrivuppgift är nu att beskriva honom/henne. Ju mer du funderar över vem rollfiguren är som person och vad han/hon vill, desto enklare kommer det gå för dig att sedan leva dig in i händelserna som rollfiguren ska uppleva.

Om du vill kan du utgå från dessa hjälpfrågor när du gör din personbeskrivning.

Skriv i jag-form och låt personen berätta.

Han/hon får givetvis berätta mer än vad hjälpfrågorna ber om.

Vem är personen?
Bestäm dig för vilken ålder personen hade år 1919, eventuellt yrke, familj och några personliga egenskaper.

Var befinner sig personen?
Bestäm dig för hur personen bor i Northeim (eller just utanför) och försök att skapa dig en inre bild av personens närmiljö.

Vad gör personen?
Bestäm dig för vad personen ägnar sina dagar åt när du ”tar över” honom/henne genom ditt skrivande.

Varifrån kommer personen?
Bestäm dig för hur personen levt sitt tidigare, har han/hon levt helt sitt liv i Northeim alternativt just utanför, eller av någon anledning flyttat dit och i så fall varför.

Varthän är personen på väg?
Bestäm dig för vad personen skulle svara om han/hon skulle svara så ärligt och innerligt som möjligt på frågan: Vad vill du med ditt liv?

Varför vill personen detta?
Bestäm dig för vad som driver personen framåt i olika situationer.
Nedanstående hjälpfråga behöver du bara använda dig av under kommande skrivuppgifter.

Vilken tid är det?
Bestäm dig inför varje inlägg du skriver i personens perspektiv vilken tid på dygnet, vilken veckodag, månad det är.

Maila din personbeskrivning till: northeimdagbok@gmail.com
Skriv din rollfigurs namn som rubrik i mailet.
Skicka helst texten som ett worddokument. Typsnitt: Times New Roman. Storlek: 12.

Maila alltid dina texter till: northeimdagbok@gmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar