NortheimStaden Northeim är en liten stad. 1919 hade den mindre än 10000 invånare. Stadens borgmästare var Dietrich Eckhardt.

I den medeltida stadskärnan fanns ett torg där politiska möten brukades hålla. Stadens tidning hade namnet Neue tag Zeitung. I staden fanns bland annat en populär restaurang vid namn Vildsvinet, två bagerier vid namn Richters och Zimt Bullen, Voss bokhandel, Lehmanns järnaffär och Seidels snickeri.

Staden dominerades av landsbygden runt om och hade få industrier. Det fanns ett sockerraffinaderi, Deichmans betongindustri och en järnväg som passerade genom staden. De få industrierna som fanns låg nära järnvägen. Den största delen av den arbetande befolkningen, en tredjedel, arbetade inom den offentliga sektorn och var sålunda anställda av den tyska staten.

Befolkningens ursprung varierade. Endast hälften av invånarna kom från området runt omkring Northeim. Resten kom från trakterna närmast Hannover eller övriga Tyskland.

Religiöst var de flesta protestanter. Det fanns ett fåtal judar i staden men de betraktade sig alla i första hand som tyskar. Det fanns ingen synagoga i staden. Endast en kyrka.

Klassindelningen av staden såg ut så här:

Arbetare: 37%    (fabriksarbetare, bönder, tjänstepersonal, sjuksköterskor, affärsbiträden)
Lägre medelklass: 32%    (t.ex. lärare, poliser, tjänstemän och andra med viss akademisk utbildning)
Övre medelklass: 27%     (t.ex. advokater, läkare, mellanchefer, professorer, högre militärer med längre akademisk utbildning)
Överklass: 4%     (t.ex. fabriksägare, direktörer, adelssläkter och andra mycket förmögna människor.

Runt om staden levde i första hand människor som försörjde sig som jordbrukare av olika slag.
Under 1918 drabbades stadens militärgarnison av ett vänsteruppror. Det slogs dock ner i Northeim under 1919 på samma sätt som i övriga Tyskland. Efter första världskrigets slut vände dock den politiska vinden och högern stärktes något. En viss splittring mellan högerpartier och vänsterpartier fanns dock kvar och gjorde det svårt för dem att samarbeta kring frågor som gällde stadens bästa.

(Detta är en beskrivning av Northeim bestående av både verkliga fakta och uppgifter skapade av tidigare elever som skrivit Northeimdagböcker inom ramen för historieundervisningen i årskurs 9.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar